No Added Sugar Beanz

No Added Sugar Beanz

Introducing No Added Sugar Beanz, new recipe, full of goodness but great Heinz taste!

Beanz Smokey Bacon

Beanz Smokey Bacon

Introducing five delicious NEW Flavoured Beanz to the family: SMOKEY BACON

Beanz Peri Peri

Beanz Peri Peri

Introducing five delicious NEW Flavoured Beanz to the family: PERI PERI!